Knap hver anden dansker støtter forslag om lovændring: Vil have rykket grænsen

04/12/2023

Jesper Bengtson

Foto: Shutterstock
Hele 47,6 procent støtter forslaget.

Mest læste i dag

Efter et års samfundsdebat om abortgrænsen i Danmark, viser ny måling foretaget af Voxmeter for Sex & Samfund, at 47,6% af danskerne støtter forslaget om at hæve abortgrænsen til uge 18. 29,2% svarer i målingen, at de ikke er enige i forslaget, mens 23,2% svarer ’Ved ikke’.

Dermed er næsten halvdelen af danskerne enige med Sex & Samfund og et flertal i Etisk Råd i, at den nuværende abortgrænse bør hæves fra 12. til 18. graviditetsuge.  

Det skriver Sex & Samfund.

Den nye måling viser, at mange danskere er klar til at ændre en forældet lovgivning, som hverken har fulgt med den medicinske udvikling eller synet på kvinders selvbestemmelse. Vi håber, at politikerne lytter og styrker den fri abort ved at løfte ugegrænsen til uge 18,” siger Majbrit Berlau, generalsekretær i Sex & Samfund. 

Flere end tidligere

I august 2022 foretog Epinion en måling for Altinget, hvor de målte danskernes holdning til, hvad der skal ske med grænsen for fri abort. Dengang svarede kun 13% af danskerne, at de mente grænsen skulle hæves.

Efter Sex & Samfund præsenterede sit forslag til en reformering af den danske abortlov i januar 2023, foretog Voxmeter en måling for Ritzau, der ligner den nyeste måling for Sex & Samfund fra november 2023. I januar 2023 bakkede 36,6% af danskerne op om en ugegrænse på 18 uger, mens den nyeste måling viser en stigning i opbakningen på 11 procentpoint.

For et halvandet år siden var der færre danskere, som ønskede at flytte grænsen for den fri abort. I dag er det næsten halvdelen af danskerne, der ønsker at flytte grænsen for fri abort. Det viser, at det betyder noget, når vi i samfundet diskuterer og øger viden om et følsomt emne, som for mange kan være meget intimt og personligt. I en verden hvor et emne som abort skaber polarisering i mange samfund, har vi i Danmark formået at have en saglig og ikke-polariserende debat, hvor mange stemmer har fået mulighed for at komme til orde. Det kan vi godt være stolte af,” siger Majbrit Berlau, generalsekretær i Sex & Samfund.

Bred folkelig opbakning

I den nyeste måling svarer over halvdelen af danskerne, at abortspørgsmålet for dem er ’betydningsfuldt’ eller ’meget betydningsfuldt’.

Desuden viser målingen, at opbakningen til forslaget om en abortgrænse på uge 18 fordeler sig mere ligeligt på mænd og kvinder end tidligere. Målingen viser også, at danske mænd og kvinder er næsten helt enige i, at det skal være muligt at få en abort senere end i 12. uge af graviditeten uden særlig tilladelse fra myndighederne.

Ser man på de aldersgrupper, som er enige i forslaget om at hæve abortgrænsen, er der heller ikke lige så store udsving som tidligere. Især danskerne over 35 år har ændret holdning til forslaget siden januar, mens de unge bevarer samme tilslutning.

Det er positivt, at opbakningen til at hæve abortgrænsen er bredt forankret i den danske befolkning på både køn og alder,” siger Majbrit Berlau, generalsekretær i Sex & Samfund.

Nuværende regler for abort i Danmark (Kilde: Sundhed.dk)

  • Kvinder over 18 år, der opholder sig i Danmark, har fri adgang til abort før udgangen af 12. graviditetsuge. Hvor langt graviditeten er nået, vurderer man ved en ultralydscanning. Kvinden skal ikke begrunde sit valg.

  • I hver region findes et Samråd for abort og sterilisation, der tager stilling til de sager, hvor kvinden er længere henne end 12 uger. Samrådet består af 3 personer: To læger og en person fra kommunen med en social eller juridisk uddannelse.

  • Er kvinden under 18 år og ugift, skal der være tilladelse til aborten fra forældre (eller værge). Hvis en kvinde ikke vil involvere sine forældre, kan Samrådet efter ansøgning give tilladelse til abort uden forældresamtykke.

Anbefalet til dig